3 “SoftSkills” Penting Bina Kerjaya August 6, 2023
Dalam dunia yang serba pantas hari ini, kejayaan di tempat kerja memerlukan lebih daripada sekadar kepakaran teknikal dan pengetahuan. Memandangkan keperluan kerja terus berkembang, adalah penting bagi individu untuk memiliki kemahiran dan kebolehan yang membolehkan mereka bekerjasama dengan rakan sepasukan dan rakan kerja merentasi jabatan. Kemahiran ini lebih dikenali sebagai “softskills” (kemahiran insaniah).Kemahiran insaniah juga dikenali sebagai “kemahiran manusia” atau “kemahiran interpersonal” adalah satu set kemahiran dan kebolehan seseorang individu yang membolehkannya berinteraksi dengan orang lain...
Continue Reading