Analisis P.E.S.T Untuk Perniagaan June 29, 2022
PEST adalah analisis berasaskan Politik (P), Ekonomi (E), Sosial (S) dan Teknologi (T). Perubahan dalam keempat-empat kategori ini membantu kita mendapatkan gambaran menyeluruh berkenaan pengaruh luar yang mungkin memberikan kesan ke atas perniagaan kita atau kerjaya, selain membantu kita melihat dan memandang jauh ke hadapan. Sebagai contoh, analisis PEST boleh digunakan untuk kita melihat sama ada berkemungkinan untuk kita menceburi pasaran baru atau terdapat perubahan-perubahan teknologi yang akan memberikan kesan terhadap kerjaya kita. Analisis PEST mengenal...
Continue Reading